Single Phase Induction Motor
Three Phase Induction Motor
Three Phase Induction Motor
(Y3 SERIES)
Submersible Dewatering
/ Sewage Pump
Centrifugal Pump
Auto Booster Pumps
Spare Parts
Automatic Self Priming Pump
Fan Coil Unit (FCU)
Compressor Unit (CU)
HOME | PROFILE & VISION | PRODUCTS | TECHNOLOGY | NEWS & EVENT | E-CATALOG | KNOWLEDGE | JOB | CONTACT US |
บริษัท ไทยสิน มอเตอร์ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
THAISIN MOTOR MANUFACTURING CO., LTD.

Company Vision
วิสัยทัศน์

บริษัทไทยสิน มอเตอร์ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด ได้มุ่งมั่นที่จะดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้า หลายหลายประเภทด้วยการลงทุนอย่างมากมายมหาศาลทางด้านสิ่งปลูกสร้าง, โครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรม, เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งเครื่องมือทดสอบที่ได้มาตรฐานสากลที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย บนพื้นที่ประมาณ 60 ไร่

อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะสั่งสมพนักงานระดับมืออาชีพและพัฒนาพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญในการ ผลิตสินค้าและการให้บริการในธุรกิจของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจของลูกค้าต่อ มาตรฐานสินค้าและการให้บริการของบริษัท

นอกจากนี้สินค้าทุกชิ้นของทางบริษัทได้ผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพ 100% เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า คุณภาพระดับสากลภายใต้เครื่องหมายการค้าของเรา โดยเราได้เน้นการเลือกใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนในการผลิต ที่มีคุณภาพชั้นหนึ่งและความปลอดภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อผู้ใช้งานในระดับสูง เพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้าและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างครบครัน

ท้ายที่สุดนี้ทางเรายังมีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรค เพื่อให้เกิดการพัฒนาของคุณภาพ ตัวสินค้าอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยจะเพิ่มศักยภาพด้านการปฏิบัติงานและเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นมืออาชีพ ให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อยกระดับให้ทางเราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้าระดับโลกต่อไป


Company Profile
ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทยสิน มอเตอร์ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด ได้เริ่มการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2554 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคือเพื่อผลิตสินค้าประเภทมอเตอร์ไฟฟ้าหลากหลายประเภท โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตสินค้าคุณภาพสูงเทียบเท่าแบรนด์ชั้นนำทั้งในและจากต่างประเทศ แต่มีราคาย่อมเยา ให้กับผู้ใช้บริโภคทุกท่านและกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม โดยเราคาดหวังว่าสินค้าของเรานั้น จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่ดีมีให้กับผู้ใช้บริโภคต่อไป

โรงงานของเราใช้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัยบวกกับสายการผลิตระบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ ผสมผสานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) แบบใหม่ล่าสุดทั้งหมด ทำให้เราสามารถรับประกันกับผู้บริโภคได้ว่า สินค้าของเรานั้นมีคุณภาพสูง โดยการนำวิทยาการใหม่ล่าสุดเหล่านี้เข้ามาใช้นั้น ส่งผลให้เรามีอัตราการผลิตสินค้าและความเสถียรทางการผลิตที่สูงเนื่องจากอาศัยแรงงานและความสามารถของคนน้อยลง

คุณภาพของกระบวนการผลิตก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน โดยทางเรามีนโยบายเลือกใช้เครื่องจักรกล,แม่พิมพ์,เครื่องมือ,วัตถุดิบและชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูงและผ่านมาตรฐานสากลในการผลิตทุกๆขั้นตอน รวมทั้งทีมงานฝ่ายผลิตที่ได้รับการฝึกสอนอย่างเข้มข้นโดยผู้มีประสบการณ์ ทำให้มีความชำนาญด้านการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและปั้มน้ำไฟฟ้าเป็นอย่างดี ซึ่งท่านผู้ใช้บริโภคทุกท่านสามารถมั่นใจได้เลยว่า สินค้าของเรานั้นมีคุณภาพสูงและผ่านมาตรฐานสากล

อีกทั้งทางเรายังได้ดำเนินการตามระบบ ISO เพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล วัตถุดิบและชิ้นส่วนสำเร็จรูปของเราอยู่เสมอ โดยใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัย พร้อมห้องทดลองและทดสอบที่ล้ำสมัยจากผู้ผลิตชั้นนำ เช่น Mitutoyo, Risatti, Kimo, และอื่นๆ รวมทั้งทีมวิศวกรที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ด้านมอเตอร์ไฟฟ้าและปั้มน้ำไฟฟ้าโดยตรงซึ่งทำให้สินค้าของเรานั้นสามารถพัฒนาขึ้นต่อไปเรื่อยๆเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีสู่สังคมตลอดไปfacebook.com/thaisinmotormanufacturing

บริษัทไทยสิน มอเตอร์ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
59/9 หมู่ 6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 โทร: 035-200-606-7 , โทรสาร: 035-200-608