HOME VISION & PROFILE CERTIFICATION PRODUCTS TECHNOLOGY NEWS & EVENT KNOWLEDGE CONTACT US

Knowledge
ปั๊มแช่ ใช้งานยังไง...!!! เครื่องสูบน้า ปั๊มแช่เครื่องสูบน้ำ ปั้มแช่

ก่อนนำไปใช้งาน
 1. การยกหรือเคลื่อนย้ายปั๊มทุกครั้งให้จับหรือถือด้วยหูหิ้วเท่านั้น อย่าเหนี่ยวรั้งสายไฟฟ้าของปั๊ม
 2. ตรวจสอบข้อมูลบนแผ่นป้ายที่ติดมากับตัวสินค้าว่า ขนาด, รุ่น และคุณสมบัติของปั๊มตรงกับที่ท่านต้องการใช้งาน
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการขนส่งไม่ได้สร้างความเสียหายต่อตัวปั๊ม, ตรวจดูสลักเกลียวและน๊อตว่ายังขันแน่นอยู่หรือไม่
 4. ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าสายไฟไม่มีความเสียหาย มีสายดินและวงจรไฟฟ้าทำงานได้ดี
ข้อควรระวัง
 1. อย่าเสียบปลั๊กไฟก่อนนำปั๊มไปแช่น้ำ เพราะอาจเป็นอันตรายและสร้างความเสียหายกับตัวมอเตอร์ได้
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสายดินกับปั๊มถูกต้องแล้วก่อนเสียบปลั๊กไฟ เพราะอาจทำให้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรได้
 3. ไม่ใช้ปั๊มในบ่อหรือสระว่ายน้ำ ขณะยังมีคนอยู่ในน้ำ
การติดตั้งและการใช้งาน
 1. ในกรณีที่ปั๊มจะถูกวางอยู่บนพื้นโคลน หรือพื้นทราย แนะนำว่าให้แขวนปั้มให้ลอยอยู่ในน้ำด้วยเชือก หรือหาตำแหน่งวางลงบนพื้นที่ราบเรียบและแข็งแรง เพื่อป้องกันการทรุดตัว ซึ่ง จะช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วน จากการถูกเม็ดทราย หรือเศษมีคมเล็กๆ ที่ถูกดูดเข้าสู่ปั๊มทำความเสียหายกับตัวปั๊มได้
 2. ท่อส่งน้ำหรือท่อสายยางที่สวมอยู่กับตัวปั๊ม จะต้องต่อให้พ้นจากระดับน้ำของบ่อ หรืออาจใส่วาล์วกันน้ำย้อน (CHECK VALUE) ถ้าท่อส่งน้ำหรือท่อสายยางอยู่ต่ำกว่าระดับผิวน้ำเมื่อปั๊มหยุดทำงานจะเกิด น้ำย้อนเนื่องจากปฏิกิริยา "กาลักน้ำ"
 3. จัดเตรียมหาตัวป้องกันขยะมูลฝอยที่ปนมากับน้ำและเก็บออกจากตัวกรองน้ำ เมื่อมีปริมาณมาก
 4. หลังจากใช้ปั๊มน้ำ สูบน้ำที่มีเศษทราย หรือตะกอนสกปรกอื่นๆ จำนวนมาก แนะนำให้ใช้ปั๊มสูบน้ำสะอาดๆ บ้างในบางครั้ง เพื่อเป็นการทำความสะอาดตัวปั๊ม และภายในของท่อสายยาง
 5. ส่วนที่กันน้ำของเพลาปั๊ม ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมาก คือซีลกันน้ำ (MECHANICAL SEAL) และซีลกันน้ำมัน (OIL SEAL) อายุการทำงานของปั๊มจะแปรเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับลัษณะของการใช้งาน แนะนำให้ตรวจเช็คซีล และการรั่วไหลของน้ำมัน โดยการตรวจเช็คระดับน้ำมันในปั๊มอย่างสม่ำเสมอ